Sistemi i Cilësisë

Sistemi i Cilësisë1

Sistemi i Cilësisë10

Cilësia-Sistemi2

Sistemi i Cilësisë3

Objektivat e cilësisë: Ne besojmë në të Shenjtë

  • Arritja e një cilësie të jashtëzakonshme produkti.
  • Zhvilloni dhe përmirësoni vazhdimisht performancën e funksioneve të ndryshme që lidhen me kontrollin e mbetjeve dhe kursimin e kostos.
  • Ambicia për t'i bërë produktet tona të njohura globalisht.

Grafiku i rrjedhës së prodhimit të super kondensatorit ose EDLC

Sistemi i Cilësisë4

Të dhënat e pjesshme të provës:
Të dhënat e testit të besueshmërisë për SCCS20B505SRB
Kushtet e testimit:
Aplikoni tensionin nominal (Vr) dhe 20% Vr
Ngroheni në 85°C dhe 70°C
Provoni për 1000 orë
Matni tensionet individuale CAP të modulit me 2 qeliza

Vetitë elektrike kundrejt kohës dhe temperaturës

Cilësia-Sistemi5
Sistemi i Cilësisë6

Vetitë elektrike kundrejt kohës dhe temperaturës

Sistemi i Cilësisë7
Cilësia-Sistemi8

Tensioni i matur në çdo kondensator të një moduli me 2 qeliza, i matur në 85°C

Sistemi i Cilësisë9